A   A   A

Rolnictwo, maszyny rolnicze, wiadomości, agrobiznes, rośliny, warzywa.

24.10.2014
W pierwszej połowie 2014 roku wolumen eksportu rzepaku zmniejszył się wobec roku poprzedniego o 51% do poziomu 31,9 tys. ton (w omawianym okresie wyeksportowano końcówkę zbiorów z 2013 roku).
24.10.2014
Rosyjscy producenci cukru szacują, że zbiory buraków cukrowych w Rosji w 2014 roku będą mniejsze i wyniosą 37,6 mln ton wobec 39,3 mln t zebranych rok wcześniej.
24.10.2014
Po spadku wysyłki masła z Polski w 2012 roku i zwyżce w 2013 r.
24.10.2014
W pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku wywóz polskiego cukru uległ zauważalnej redukcji, jednocześnie w dwukrotnie silniejszym tempie spadł jego przywóz.
24.10.2014
W dn. 13 października br. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. W porządku obrad znalazła się m.in.
23.10.2014
Czasy dużych i ciężkich pilarek spalinowych odeszły do historii. Nowoczesne technologie pozwoliły bowiem na skonstruowanie maszyn, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom usprawnią pracę każdego...
23.10.2014
Nowy wymiar fosforu – pod tym tytułem 16 października br. w miejscowości Ossa odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z możliwościami przeciwdziałania uwsteczniania się fosforu w...
23.10.2014
Rada Ministrów podjęła 21 października uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).
23.10.2014
Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w XVIII konferencji CEUREG FORUM, która odbyła się w Poznaniu w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w dniach 16-17 października...
23.10.2014
Katowice/Warszawa, 16 października 2014 r. – Przyszłość handlu jest trudna do przewidzenia, ale zauważalne dziś trendy pozwalają na wysnucie kilku wniosków na temat tego, w jakim kierunku branża...

Pages

Subscribe to
html.tpl