A   A   A

Izby rolnicze

Spotkanie z rolnikami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w ubiegłym tygodniu z rolnikami reprezentującymi Krajową Radę Izb Rolniczych oraz branżowe związki zawodowe funkcjonujące w rolnictwie.
Udostępnij

Piknik Zbożowy na Podlasiu

Podlaska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na Piknik Zbożowy.
Udostępnij

Czas na konkretne decyzje

Czas i pora na podjęcie konkretnych decyzji, także po stronie Polskiego Związku Łowieckiego.
Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż dnia 15 lipca b.r. o godz. 10.00 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym (ul. Plac Królowej Rodzin 1) spotkanie rolników z przedstawicielami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. Tematem spotkania będzie wzrastająca ilość szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki oraz wypracowanie skutecznych działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także uzyskanie przez rolników odpowiednich odszkodowań za wyrządzane szkody.
Udostępnij

Uwagi KRIK do projektu ustawy polityki spójności finansowania

We wcześniejszych zapowiedziach Rządu RP w ramach Polityki Spójności na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich miało zostać przeznaczonych 5,2 mld euro
9 lipca br. zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Udostępnij

Łatwiejsze nabycie ziem przez młodego rolnika

Obecnie młodzi rolnicy nie nie mogą skorzystać z pierwszeństwa nabycia ziem
KRIR w dniu 16 czerwca 2014 r. zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, aby stworzyć podstawy prawne do kupna młodym rolnikom ziemi z zasobu ANR.
Udostępnij

Podlaski Izba Rolnicza o PROW 2014–2020

Podlaski Izba Rolnicza zaprasza na konferencję pn. „Nowy PROW 2014–2020 szansą na rozwój polskiej wsi”.
Podlaski Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego organizuje konferencję pn. „Nowy PROW 2014–2020 szansą na rozwój polskiej wsi”.
Udostępnij

„Sława Polski” dla KRIR

Izby rolnicze uhonorowane zostały nagrodą specjalną – „Sława Polski” dla polskiej żywności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu.
Nagroda specjalna Ministra Gospodarki i dziennika „Rzeczpospolita” dla izb rolniczych – „Sława Polski” dla polskiej żywności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu.
Udostępnij

Samorząd rolniczy i nauka

22 października br. o godz. 11.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi a samorządem rolniczym w ramach działań: Transfer wiedzy, Doradztwo i Współpraca PROW 2014–2020.
W związku z podpisaniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Instytuty Naukowe oraz Uczelnie Wyższe porozumienia o współpracy, w dniu 22 października br. o godz. 11.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi a samorządem rolniczym w ramach działań: Transfer wiedzy, Doradztwo i Współpraca PROW 2014–2020.
Udostępnij

KRIR w sprawie dopłat do wapnowania gleb

KRIR ponownie wnioskuje w sprawie dopłat do wapnowania gleb.
Samorząd rolniczy wielokrotnie występował już w sprawie dofinansowania wapnowania gleb na ternie całej Polski, niestety z negatywnym skutkiem. W opinii KRIR wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość użytkowanych rolniczo gleb należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania.
Udostępnij

Czas na kolonie

To już wakacje...
Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w latach poprzednich, organizuje kolonie letnie oraz półkolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Udostępnij

Pages

Subscribe to Izby rolnicze
html.tpl